ระยะห่าง...ระหว่างรัก

posted on 17 May 2012 00:51 by z-tiars
เมื่อแรกพบ...
 
                        เขา                                                           เธอ
 
 
 
 
เมื่อตกหลุมรัก...
 
                        เขา ♥                                                       เธอ
 
 
 
 
เมื่อพยายามเอาชนะใจ...
 
                               เขา                                                เธอ
 
 
 
 
เมื่อไม่ได้ผล...
 
                               เขา ♥                                                                    เธอ
 
 
 
 
เมื่อพยายามตื๊อ...
 
                                                                     เขา ♥                               เธอ
 
 
 
 
เมื่อสำเร็จ...
 
                                                                     เขา ♥ เธอ
 
 
 
 
เมื่อรักกันหวานชื่น...
 
                                                                      เขา ♥ เธอ
 
 
 
 
เมื่อเวลาผ่านไป...
 
                                                                     เขา   ♥ เธอ
 
 
 
 
เมื่อถึงจุดจบ...
 
เขา                                                                        เธอ
 
 
 
 
ถ้าหากเคยใช้ความพยายามนักหนาที่จะย่นระยะห่างที่เคยมีต่อกัน
ก็ขอให้ภาคภูมิใจและทะนุถนอมเอาไว้ เมื่อระยะห่างนั้นเหลือเพียงศูนย์
ระยะห่างระหว่างใจสองดวง เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยไม่อาจควบคุมได้
และใจที่เคยมีให้กันก็อาจจะลดลงไป
 
หากถึงวันนั้น ไม่มีใครเป็นคนผิด
แต่เมื่อถึงวันนั้น การถอยห่างออกไปไกลกว่าเมื่อครั้งเริ่มต้น
บางที...อาจโหดร้ายเกินไป...
เพราะอีกฝ่ายอาจจะรู้สึกว่าตัวเองไม่เหลือค่าอะไรเลย...ก็เป็นได้

edit @ 17 May 2012 01:28:46 by z_tiars

Comment

Comment:

Tweet

Hot! Hot! Hot! เปรียบเทียบได้น่าัรักดีครับ big smile

#2 By ผ้าใบลุยสวน on 2012-08-28 06:13

สำหรับเรานะ
เราคิดว่า เราเหลือค่า...เพราะเรามีค่าที่ตัวเราเอง
เราต้องมองค่าของตัวเราเอง ไม่ใช่ให้คนอื่นมองว่าเรามีค่าหรือเปล่า
ถ้าเราเอาตัวเองไปยึดติดกับความรู้สึก หรือให้คนอื่นมาตีค่าของเรา
ต่อให้เราอยู่กับใคร เราก็ไม่มีความสุขอยู่ดีนะ
รักกันอ่ะ ดี.... แต่อย่าไปรักมาก เพราะถ้าเสียใจ มันก็จะเสียใจมาก big smile

#1 By ...Neverfearnat... on 2012-07-20 15:36

Categories